kalkan
iletisim logo
nasuh logo
pegasus logo
feriha logo
闣er logo
hakkimizda
kamp
sporcu
haberler
foto
video
AKS Spor Psikolou Arda Cokun

AKS Spor Psikolou Arda Cokun

Yusuf Gürel

AKUT Kar Sporlar覺 grubunun çal覺malar覺 aras覺nda en yenilikçi çal覺malardan bir tanesi, sporculara kar ve kara antrenörlerinin yan覺nda bir spor psikolou taraf覺ndan destek veriliyor olmas覺. AKS sporcular覺yla çal覺an spor psikolou Arda Cokun ile hem konuyu hem de kendisini tan覺mak için k覺sa bir söylei yapt覺k.


Merhabalar Arda. Önce seni tan覺yal覺m. Bize kendinle ilgili bilgi verir misin?

Lisans eitimimi 襤stanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlad覺ktan sonra, sporun yöneticilik alan覺nda da kendimi gelitirmek ad覺na Marmara Üniversitesi Spor Yönetimi Yüksek Lisans Program覺na balad覺m. Türkiye’de ne yaz覺k ki halen bir spor psikolojisi yükseklisans program覺 olmad覺覺ndan ve yurt d覺覺nda yaama deneyimini de yaamak istememden dolay覺, 2008 y覺l覺nda Roehampton Üniversitesi Spor Psikolojisi Yüksek Lisans Program覺’nda eitim görmeye balad覺m. u s覺ralarda, Türk futbol taraftar覺n覺n tak覺m kimlii ve tribün iddetine yatk覺nl覺klar覺n覺 arat覺rd覺覺m tezimi tamamlama aamas覺nday覺m. Genç say覺labilecek ya覺ma ramen, önemli i deneyimlerini edinecek kadar ansl覺yd覺m. Bunlardan baz覺lar覺, Galatasaray Spor Kulübü Futbol Altyap覺 Birimi, T.E.D. (Tenis Eskrim Dac覺l覺k) Kulübü Altyap覺 ve A Tenis Tak覺m覺 ve D.S.襤 (Devlet Su 襤leri) Masa Tenisi Tak覺m覺’nda yapt覺覺m çal覺malard覺r.

Bir de uzmanl覺k alan覺n hakk覺nda bilgi alal覺m. Neden Spor psikolojisi?
 
Çocukluk y覺llar覺mda sporun içinde yer alarak, sporun kendimi ifade etmeme, payla覺m yeteneklerimi gelitirmeme ve zorluklarla baa ç覺kmama yard覺m ederek, kiiliimi sal覺kl覺 bir ekilde oluturmama yard覺m ettiini rahatl覺kla söyleyebilirim. Genç tak覺ma kadar basketbol oynamam, spor disiplinine sahip olmamda ve bu disiplini hayat覺ma da yans覺tmama büyük katk覺lar覺 oldu. Dier taraftan, psikoloji alan覺na ortaokul y覺llar覺ndan beri büyüyen bir ilgim vard覺. Tabi o s覺ralarda spor psikolojisinin varl覺覺ndan bile haberim yoktu. Lise y覺llar覺nda ise; bu iki önemli alan覺n birbiri ile etkileimli çal覺t覺覺 bir bilim alan覺 olduunu kefettim. Spor psikolojisi alan覺, Türkiye’de 2000’li y覺llarda yeni yeni yayg覺nla覺rken, Amerika’da 1930’lardan beri arat覺rmalar覺 ve uygulamalar覺 yap覺lan bir bilim dal覺 olduunu örendim. 襤stanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünü kazand覺ktan sonra da, var olan derslerimin yan覺nda spor psikolojisi igili kitaplar ve Marmara Üniversitesi’nden ald覺覺m dersler ile kendimi gelitirmeye çal覺t覺m. Yani sevdiim ve hayat覺mda önemi olan iki alan覺 birletirmek istemem, bu alanda eitim almaya ve çal覺maya karar vermemde en büyük etkendir. 
 

Spor psikolojisi neden gereklidir?

Ça覺m覺zda, spora balama ya覺 birçok spor dal覺nda çok ufak yalara kadar inmitir. Yani çocuklar覺 üzerine çok küçük yalarda sorumluluklar al覺p, bazen de üstlerinde büyük bask覺lar hissetmektedirler. 襤yi bir spor psikolounun görevi sadece sporcular覺n performanslar覺n覺 artt覺rmak deil, ayn覺 zamanda çocuklar覺n sporun yard覺m覺yla kiiliklerinin sal覺kl覺 gelimesini salamak ve onlar覺n kendilerine güvenli, hedef koyabilen ve bu hedefe ulaabilecekleri stratejileri gelitirip hayata geçirebilen birer birey olarak gelimelerine yard覺mc覺 olmakt覺r. Tabi ki, sporcular覺n psikolojik yeteneklerini gelitirmek ve bireysel stratejiler belirleyerek performans覺 ç覺kabilecek en üst seviyeye ç覺kar覺lmas覺n覺 salamak spor psikolounun en önemli görevlerinden bir dieridir. Bu sebeplerden dolay覺, tüm dünyada spor psikologlar覺 hem altyap覺larda hem de üstyap覺larda görev almakta ve küçük çocuklardan dünya ampiyonlar覺na kadar tüm sporcular覺n destek ald覺覺 profesyonellerdir. 
 
AKS yi nas覺l buluyorsun?
 
AKS kendi dal覺nda fark yaratmaya çal覺an öncü bir kulüp. Kulüp yap覺s覺nda antrenman tekniklerine, çocuklar覺n fiziksel antrenmanlar覺n覺n yan覺 s覺ra psikolojik olarak geliimlerine de önem verilmesi AKS’nin vizyonunun ne kadar geni olduunu ve kendi alan覺nda Türkiye’de ilklere imza atmak istediinin bir göstergesidir. Bu kadar profesyonel yönetilen bir kulüp olmas覺na ramen, ailelerin amatör ruhlar覺yla kulübe her konuda yapt覺klar覺 destek de kayda deerdir. Tüm bu sebeplerden dolay覺 AKS’nin bir üyesi olmak, sporcular覺m覺z覺n sal覺kl覺 gelimelerine ve performanslar覺n覺 artt覺rmalar覺na destek olmak benim için de çok heyecan verici bir deneyim olacak.

Ailelerin dikkat etmesi gereken eyler nelerdir?

Ailelerimizin dikkat etmesi gereken temel konular aras覺nda; çocuklar覺n覺n sporcu kimliklerine sayg覺 göstermelerini, çocuklar覺n覺 dier sporcular ile kar覺lat覺rmamalar覺 ve her çocuun kendi geliim sürecinin olduunu bilerek sonucun çok önemli olmad覺覺n覺, as覺l önemli olan覺n spordan kazan覺lan erdemler olduunun alt覺n覺 çizmelerinden bahsedilebilinir.  
 
AKS ile neler yapacaks覺n Arda? Çal覺ma plan覺nla ilgili biraz bilgi alal覺m lütfen.
 
AKS ile sporcular ve aileleri kapsayan çal覺malar yapaca覺z. Sporcular覺n psikolojik yeteneklerini gelitirmek ad覺na yap覺lacak grup çal覺malar覺n覺n yan覺 s覺ra, her sporcunun kendi bireysel gerekliliklerine göre haz覺rlanan bireysel programlar ile bireysel çal覺malara da a覺rl覺k vereceiz. Ayr覺ca, ailelere yönelik çal覺malarla da, ailelerin dikkat etmesi gereken ve ailelerin tart覺mak istedii konular düzenli toplant覺lar ile gündeme gelip ilerleme kaydetmeye çal覺aca覺z.


facebook payla twitter payla Bu haber 15991 kez okundu.
sponsor logo