kalkan
iletisim logo
nasuh logo
pegasus logo
feriha logo
闣er logo
hakkimizda
kamp
sporcu
haberler
foto
video
Bir 襤stanbul Masal覺

Bir 襤stanbul Masal覺

Mehmet Evcim

襤yice eskilerden bir balang覺ç ... önce herey toz bulutundan ibaretti.

Sonra, Mart 2004. Yusuf Gürel’le Kartalkaya’da teleskiden ç覺karken çocuklar覺n kaya覺 hakk覺nda sohbet ediyoruz. Türkiye’de kayakla ilgili birçok deiikliin henüz yaanmam覺 olduu o tarihlerde, biz iki eski arkada kayak yap覺yor, çocuklar覺m覺z ve kayak hakk覺nda sohbet ediyorduk. Bir yandan küçük olumun yeni denemeye balad覺覺 ve Ömer Gürel’in kayaa balarken kulland覺覺 çeitli çocuk kaya覺 aparat覺n覺n faydalar覺ndan bahsederken, bir yandan ileriye dönük imkanlardan bahsediyorduk.  “Evet, hakl覺s覺n, bizimkilerin kayak yapt覺覺 grup Türkiye’nin en iyi ekiplerinden, ve hakl覺s覺n Türkiye’nin en üst düzey kayak öretmenleriyle kay覺yorlar ...” diyordu Yusuf, “ama bu ekilde Türkiye’nin imkanlar覺yla k覺s覺tl覺 kal覺yoruz, oysa çok farkl覺 imkanlar var” diyordu. Benim bilmediim eylerden bahsediyordu “çocuklar k覺覺n burada çal覺abilir ama en az覺ndan yaz覺n mutlaka doru eitimi almal覺lar, buzul kaya覺 diye birey var, bütün yaz kayak kaymak mümkün, üstelik burnumuzun dibinde 2 saatlik uçula...” bana uzun uzun anlat覺yor, ben de her zamanki tutuculuumla “yok yok, burada çok iyiyiz biz” sohbetinin ötesine geçemiyordum.

Ve ard覺ndan Ocak 2009. Aradan geçen 5 y覺l içinde o kadar çok ey deiti ki... Önce ALEV okuluyla okul aile birlii çerçevesinde at覺lan ilk ad覺mlar; balang覺çta tek ba覺na Ömer’le, hemen ard覺ndan 4-5 çocukla, ve h覺zla artan kat覺l覺mla sonunda 50’den fazla kayakç覺 ve 100 kiiden büyük gruplarla Hugo Nindl Austria Racing Camps (ARC) kayak kamplar覺; 襤smet Özbak覺r’覺n Kayak Federasyonu 襤stanbul 襤l Ajan覺 olmas覺yla balayan ve Fidan Hocan覺n at覺l覺mlar覺yla h覺zlanan süreçte 襤stanbul’un Türk kaya覺nda gitgide artan baar覺s覺n覺n 2008 y覺l覺nda iller s覺ralamas覺nda Türkiye Birinciliine kadar ulamas覺; 2008 y覺l覺 Türkiye Çocuk Kayak Milli tak覺m覺n覺n yar覺s覺n覺n 襤stanbul sporcular覺ndan, onlar覺n da yar覺s覺n覺n ARC kamplar覺nda eitim görmü kayakç覺lardan dier yar覺s覺n覺n ise Fidan Hocan覺n örencilerinden olumas覺... 2009 Oca覺nda art覺k 襤stanbul’un bu ç覺lg覺n kayakç覺lar覺 yakla覺k 30 kayakç覺 ve bir miktar snowboardcular覺 ile ba覺ms覺z bir oluum haline gelmi, kendilerine d覺ar覺dan kat覺lan kayak gönüllüsü arkadalar覺yla daha da güçlenmi, öretim görevlisi deerli milli kayakç覺m覺z Fatih K覺y覺c覺’y覺 ba antrenörleri yapm覺, AKS 襤STANBUL ad覺 alt覺nda, tamamen kendi imkanlar覺yla, tamamen kendi ayaklar覺 üstünde, yepyeni bir yola koyulmulard覺. AKS k覺saltmas覺, bata hangi anlamla kurulmu olursa olsun, imdi kendine yepyeni bir anlam edinmi durumda. AKS, en az覺ndan imdilik, Ailece Kayak Severler anlam覺na geliyor. Ve bu A襤LE gönderisi çok yerinde; bu grubun ç覺lg覺n çocuklar覺 aileleriyle beraberken varlar: sporcu aileleri bu oluumun kurucular覺, yöneticileri, organizatörleri ve hereyden önemlisi imdilik TEK sponsorlar覺.

AKS, özellikle aile kat覺l覺m覺yla, hedefini sadece yar覺mak ve kazanmak olarak belirlemi bir oluum olmaktan ayr覺l覺yor. AKS’nin kendine has bir felsefesi, kendisine ait dorular覺 var:

“AKS’nin ana hedefi kat覺lmak için istekli ve kabiliyetli olanlar için kaliteli bir Alp Disiplini kayak yar覺 program覺 yaratmak ve sürdürmektir. Sporcular için dier ilave hedefler belirli bir akademik standard覺 yakalamak ve AKS elkitab覺nda belirtilen davran覺 kurallar覺na uymakt覺r. Sporcular, ebeveynler ve çal覺t覺r覺c覺lar programa sürekli ilginin, kendi kendine motivasyon, kar覺l覺kl覺 sayg覺 ve destekleyici bir tak覺m ruhunda yatt覺覺n覺 bilirler.

AKS her beceri seviyesinde bedensel geliim ve kiisel ilerleme elde etme konusunda kararl覺d覺r. AKS her seviyede baar覺 elde etmek için f覺rsatlar sunacak, bunun için gerekli altyap覺y覺 salayacakt覺r. Baar覺 seviyesi ne olursa olsun, her sporcu taraf覺ndan ortaya konan çaba çal覺t覺r覺c覺 kadrosundan ayn覺 ölçüde kar覺l覺k alacakt覺r. AKS her sporcunun iyi vakit geçirmesi, rekabete girmesi, ödüllendirilmesi ve eitilmesi gerektiine inan覺r.”

Aile kat覺l覺m覺n覺n ise belirlenmi ayr覺 bir rolü var AKS için. AKS 襤stanbul u ekilde sesleniyor onlara:

“Sizler AKS 襤stanbul platformunun ebeveynleri ve gönüllüleri olarak, sporcular için baar覺l覺 bir program sürdürmedeki en önemli kaynaklar覺m覺zdan birisiniz. Gönüllü ebeveynler program ücretlerinin düük tutulmas覺na yard覺mc覺 olurlar. Gönüllü etkinlikleri sosyal, elenceli ve AKS baar覺s覺na anlaml覺 bir katk覺 sal覺yan etkinliklerdir. Elinizden geldii kadar çok etkinlikte gönüllü olman覺z覺 umut ediyoruz. Gerektii zamanlarda, özel bir olay veya çal覺ma s覺ras覺nda sporculara yard覺m etmeye uygun olup olmad覺覺n覺z覺 örenmek için sizinle temasa geçilebilir.”

2004 y覺l覺ndan bu yana alt覺nc覺s覺na ahit olduum 2009 襤stanbul Kayak Birinciliine ite böyle bir ortamda gelmitik. Y覺llard覺r ayn覺 ekiple ve y覺llard覺r Garanti Bankas覺n覺n sponsorluunda Bonus Snow Masters ad覺 alt覺nda gerçekleen yar覺ma art覺k olgunlam覺; toplant覺 saatleri aksamad覺, son an deiiklikleri olmad覺, ufak tefek aksakl覺klar olsa da hemen hemen herey öngörüldüü saatte balad覺 ve yar覺 program覺 襤stanbul’da aylar önce yap覺lan toplant覺da kararlat覺r覺lanla birebir uyumlu gerçekleti. Kat覺lacak okul ve kulüpler kat覺l覺mc覺 listelerini bir türlü sal覺kl覺 olarak önden göndermedii için yine teker teker isim girii oldu ama, en az覺ndan kat覺l覺mc覺lar 襤stanbul 襤l Müdürlüünden al覺nan lisansl覺 sporcu listeleriyle kar覺lat覺r覺larak girildii için yaz覺m hatalar覺 yoktu. Yar覺maya 250 kayakç覺 50 snowboardcu olmak üzere 300 sporcu kaydolmas覺na ramen ilem nispeten h覺zl覺 sonuçland覺. Önümüzdeki y覺ldan itibaren 襤smet Özbak覺r’覺n önerdii mükemmel sistemin hayata geçmesini ve kat覺l覺mc覺lar覺n internet üzerinden sadece lisans numaralar覺n覺 girerek kendi kay覺tlar覺n覺 yapmalar覺n覺 diliyorum. Böylece son akam teknik toplant覺da sadece deiiklikleri yapmak ve gelemeyen sporcular覺 düzenlemek yeterli olacakt覺r.

Ve yar覺... yar覺ma bu sene yine 襤talyan pistinin mükemmel eiminde, sporun en önemli unsurlar覺ndan olan SEY襤RC襤LER襤N kahvelerini yudumlarken yar覺 seyredebilecekleri, sporcular覺n da kendi s覺ralar覺n覺 s覺cak kafenin içinde bekleyebilecekleri, harika bir ortamda yap覺ld覺. 襤stanbul’da kaya覺n geldii seviye dikkate al覺narak START noktas覺 襤talyan’覺n en üst noktas覺na da koyulabilirdi ama, mevcut pist de sporcular覺n kendilerini göstermeleri için son derece yeterliydi. Zemin koullar覺 her zamanki gibi çok mükemmel deildi; Uluda’da hemen hemen her zaman kar yumuak oluyor ve yar覺 sonuna kadar pist iyice oyularak bozulmaya bal覺yor. Ama 1.5m’nin üzerindeki kar kal覺nl覺覺, Ocak ay覺 ba覺nda Türkiye’nin Uluda d覺覺nda tüm kayak pistlerinde kar s覺k覺nt覺s覺 yaan覺rken, dorusu herkesi k覺skand覺r覺yordu. Bu güzellik, tezahüratlar覺 ve cokular覺yla yar覺ma ortam覺na nee katan seyircilerle tamamlan覺yordu. Çicei burnunda oluum AKS’nin “Aileleri”, hem kendi çocuklar覺n覺 hem de tüm yar覺mac覺lar覺 cokuyla kutluyor, tezahüratlar覺, çanlar覺yla ve bayraklar覺yla Avrupa’daki kayak yar覺malar覺n覺 aratmayan bir ortam yarat覺yorlard覺.

Birinci yar覺 9 Ocak Cuma sabah覺 balayan SLALOM yar覺覺yd覺. 襤stanbul elemelerinde art覺k gelenek olduu üzere sabah pist bozulmadan M襤N襤KLER kategorisiyle baland覺 yar覺maya. 襤lk sonuçlar duyulmaya balay覺nca ad覺 yeni duyulmaya balayan AKS’nin kim olduu gittikçe daha çok merak uyand覺rmaya balad覺. Hoparlörden bir AKS 襤stanbul yar覺ç覺s覺n覺n start alaca覺 anons edildiinde artan tezahüratlarla bütün gözler piste dönüyor, pistteki sporcunun rakiplerinin çoundan gözle ay覺rt edilebilir teknik üstünlüü gözleri pistten almay覺 zorlat覺r覺yordu. Sonuçta Minik K覺zlarda birincilik AKS kayakç覺s覺 Pelin Tamer’in olurken, geçen y覺l beraber çal覺t覺klar覺 NDS Okullar覺 sporcusu Pervin Canbulat ikinci geldi. Avusturya’da ARC kamplar覺nda çal覺an AKS’nin yeni kayakç覺s覺 Selin Aç覺kgöz ise sürpriz yaparak üçüncülüü kapt覺. Minik Erkekler sonuçlar覺ysa AKS 襤stanbul için harika bir balang覺c覺 garantiledi: bu kategoride madalyalar覺n tamam覺 AKS sporcular覺 taraf覺ndan payla覺ld覺. 2008 sezonunun ortas覺nda baca覺 k覺r覺ld覺ktan sonra uzun süre spor yapmas覺 yasaklanan ve kayaa ancak yaz aylar覺nda yeniden balayan Ömer Gürel ilk s覺ray覺 kapt覺rmad覺. Asl覺nda büyük bir sürpriz deildi bu; Ömer 2006 sezonunda o zamanki Minik 1 kategorisinde yar覺maya balad覺覺ndan beri, 4 senedir her sene 襤stanbul ampiyonluunu elinden b覺rakmad覺 zaten. Ömer’in arkas覺ndan Doruk Turanl覺 ve Alp Tamer çok yak覺n derecelerle ikinci ve üçüncü s覺rada yer ald覺lar.

Minikler kategorisinin ard覺ndan BüyüklerGenç 2Genç 1 ekinde büyükten küçüe doru devam etti yar覺. Bu kategorilerde henüz AKS 襤stanbul sporcusu olmad覺覺 için bu s覺rada AKS isminin çok geçmesi beklenmiyordu asl覺nda. Ama seyirciler aras覺nda çok duyulan eyler aras覺nda “minikler sanki daha iyi kaym覺yor muydu?”, “miniklerin dereceleri nas覺l daha iyi oluyor?”  ve “bu minikler baka pistte mi kay覺yordu yoksa?” eklinde sorular vard覺. AKS’nin Minik Erkekler ampiyonu Ömer Gürel pist rekoru k覺rmam覺t覺 ama, ilk günkü Slalom yar覺lar覺nda bütün kategoriler aras覺nda sadece 4 kiiye geçildi: bir Büyük (Deniz Alt覺parmak: 36,78), bir Genç 2 (Cem Kozikolu: 37,88) ve iki Genç 1 (Ömer Poroy: 37,30 ve Alihan Gençolu: 38,91).

Çocuk 2 kategorisi balad覺覺nda AKS tezahürat覺 da yeniden kuvvetlenmeye balad覺. Asl覺nda ayn覺 tarihlerdeki milli tak覺m kamp覺 nedeniyle baka birçok sporcuyla beraber AKS’nin de iki Çocuk 2 sporcusu Ömer Kosal ve Özlem Çar覺kç覺olu bu yar覺a kat覺lmam覺lard覺, ama AKS 襤stanbul’un kurucular覺 aras覺nda olan Nemutlu ailesinin Ferdi yar覺an k覺zlar覺 Asl覺 Nemutlu’nun iniiyle beraber AKS seyircileri yeniden hareketlendi. Çocuk 2 K覺zlar kategorisinde NDS’den Nisan Altu birincilii al覺rken Asl覺 Nemutlu ikinci, Rana Uluda ise üçüncü oldular. Bu yar覺ta Çocuk 2 Erkekler kategorisinde AKS’nin tek sporcusu kayaa uzun bir ara verdikten sonra bu sezon yeninde balayan Mert Sezgen’di. Mert baar覺l覺 bir ini yaparak birinci s覺raya yerleti ve AKS’ye bir alt覺n madalya daha kazand覺rd覺. ALEV Okullar覺ndan Derin Sapmaz ve Koç Okullar覺ndan Hakan Bensel yak覺n derecelerle Mert’in arkas覺ndan ikinci ve üçüncü s覺rada yer ald覺lar.

Çocuk 1 kategorisindeyse AKS 襤stanbul’un çok say覺da sporcusu yar覺覺yordu. Bu sene beinci yar覺 sezonuna giren AKS’nin tecrübeli sporcusu Irmak Turanl覺 ilk s覺ray覺 yine kapt覺rmazken, Olivia Sadiolu ikinci geldi. AKS’nin bir sürprizi de ekiple çal覺maya bu sene balayan Natalie Herzikowitz oldu; Natalie hayat覺n覺n ilk resmi kayak yar覺覺nda baar覺l覺 bir sonuç elde ederek Bronz madalyaya hak kazand覺. AKS 襤stanbul bu kategoride madalyalar覺n çounu alman覺n ötesinde bir baar覺 gösterdi: Çocuk 1 K覺zlarda en iyi 6 derecenin 5 tanesini AKS yar覺ç覺lar覺 ald覺lar. 襤lk üçün hemen arkas覺ndan gelen 襤ncinur, Güne ve Selin, üçü de Çocuk 1 kategorisine bu sene ç覺kan 1997 doumlu sporcular olmalar覺yla da dikkatleri üzerlerine toplad覺lar.

襤lk günün son kategorisi olan Çocuk 1 Erkekler kategorisinde de dereceler k覺zlar覺n sonuçlar覺na benzer ekilde s覺raland覺. AKS’nin tecrübeli milli sporcusu Derin Evcim sezon ba覺nda geçirdii sakatl覺覺n arkas覺ndan iyi bir balang覺ç yaparak birincilii kapt覺rmazken, bu sezon ciddi bir s覺çrama yapaca覺 sezon ba覺ndan tahmin edilen Deniz Kulaks覺zolu hemen arkas覺ndan ikinci s覺rada yer ald覺. Avusturya kamplar覺nda birlikte antrenman yapt覺klar覺 arkadalar覺 Berkan Bolkan üçüncü s覺rada yer al覺rken, yar覺覺 Yiit Gürle dördüncü, Eren Akdikmen ise beinci s覺rada bitirdi ve bu kategoride de s覺ralamada ilk 5 sporcunun 4 tanesi AKS 襤stanbul sporcular覺 aras覺ndan ç覺km覺 oldu.

AKS 襤stanbul için önemli bir yenilik de snowboard bran覺n覺n kat覺lmas覺 oldu. AKS bu sene sadece üç snowboardcu ile kat覺ld覺 yar覺malara. Tecrübeli milli snowboardcumuz Mine Kasapolu’nun önderlii ve yar覺malara AKS 襤stanbul ad覺na kat覺lan kardei Aylin Kasapolu’nun kat覺l覺m覺yla küçük ama harika bir ekip oluturdular. 襤lk gün Burcu Aç覺kgöz hayat覺n覺n ilk yar覺覺nda az say覺da kat覺l覺mc覺 aras覺ndan Çocuk 1 K覺zlarda bronz madalyaya hak kazan覺rken, kayaktan snowboarda yeni geçen Aylin Kasapolu Büyük Bayanlarda gümü madalya ald覺.

26 kayakç覺 ve 3 snowboardcuyla kat覺ld覺klar覺 yar覺mada ilk günü 12 madalyayla tamamlayan AKS 襤stanbul ekibi, ikinci günde BÜYÜK SLALOM yar覺覺na hakl覺 bir özgüvenle balad覺lar. Bu özgüvenin de yard覺m覺yla, ikinci gün sonuçlar覺 ilk gününkilere çok benzer oldu. Minik K覺zlar kategorisiyle balayan yar覺mada Pelin Tamer ilk s覺ray覺 yine elden b覺rakmazken, Pervin Canbulat yine ikinci s覺rada, Didem Murtezaolu ise üçüncü s覺rada yer ald覺lar. Minik Erkeklerde ise s覺ralamadaki tek deiiklik ikincilik ve üçüncülük aras覺nda oldu. Ömer Gürel ilk s覺radaki geleneksel yerini kapt覺rmazken, yar覺覺 bu sefer Alp Tamer ikinci s覺rada Doruk Turanl覺 ise üçüncü s覺rada tamamlad覺lar.

Minikler kategorisinin ard覺ndan Büyükler ve Gençler kategorilerine geçildiinde, bir önceki günkü sonuçlar覺n tesadüf olmad覺覺 bir kez daha ispat edildi. AKS’nin maskotu ve gözbebei, Minik erkeklerin ampiyonu Ömer Gürel, fark覺n覺 bir kez daha ispat etti. 襤kinci gün Büyük Slalom yar覺覺nda Ömer’in 27,59 saniyelik derecesini sadece Genç 2 Erkeklerden Cem Kozikolu geçmeyi baard覺. Ayn覺 pistte resmi yar覺覺n ard覺ndan yap覺lan Masters yar覺覺 da dahil hiçbir sporcu Ömer’den daha iyi bir derece yapmad覺 ve 1998 doumlu Minik Erkekler sporcusu Ömer pist rekorunu 53 saliseyle kaç覺rarak pist ikincisi oldu.

Çocuk 2 K覺zlarda ilk iki deimezken üçüncü s覺raya Buçe Gülen yerleti. Çocuk 2 Erkeklerde ise AKS’inin tek sporcusu Mert Sezgen yar覺覺 bu defa ikinci s覺rada bitirdi.

Çocuk 1 K覺zlarda da Irmak Turanl覺 birincilii kapt覺rmazken Olivia ikinci s覺radaki yerini korudu. 襤ncinur 襤ki覺k ise bu defa üçüncü s覺rada yer ald覺 ve AKS’nin bu kategoride üç madalyadan ikisini elinde tutmas覺n覺 salad覺. 

Çocuk 1 Erkeklerde Deniz Kulaks覺zolu harika bir inile ilk s覺raya yerleirken, bir gün önceki yar覺a kat覺lamayan AKS sporcusu Ak覺n Ak覺nolu bu yar覺覺 ikincilikle bitirdi. Berkan Bolkan üçüncü s覺rada yer al覺rken, kategoride 4. ve 5. s覺rada yine AKS 襤stanbul yar覺ç覺lar覺ndan Yiit Gürle ve Eren Akdikmen vard覺.

Snowboard yar覺lar覺ndaysa yeni boardcu Burcu Aç覺kgöz ilk günkü baar覺s覺n覺n ard覺ndan daha iddial覺 bir ini yapt覺 ve tüm rakiplerini geride b覺rakarak yar覺覺 birinci s覺rada bitirdi.

Sonuçta AKS 襤stanbul’un 29 yar覺ç覺s覺, Büyük Slalom yar覺mas覺n覺 10 madalya alarak tamamlad覺. AKS 襤stanbul,bu sonuçlarla iki günde toplam 22 defa kürsüye ç覺kt覺.

襤stanbul ampiyonas覺na kat覺lan 26 AKS 襤stanbul kayakç覺s覺n覺n 25 tanesi Minik Kayak ve Çocuk 1 Kayak kategorilerinde yar覺maktayd覺. Bu yar覺malarda bu iki kategoride toplam 24 madalya da覺t覺ld覺. Minik ve Çocuk kategorilerinde da覺t覺lan bu 24 madalyadan 17 tanesi AKS 襤stanbul yar覺ç覺lar覺 taraf覺ndan kazan覺ld覺.

襤kinci günün resmi yar覺lar覺n覺n ard覺ndan Masters yar覺覺na AKS velileri olarak çoumuz kat覺ld覺k. Yar覺 stresi bitmi, elence zaman覺 balam覺t覺. Biraz da rahatl覺覺m覺zla sporcu çocuklar覺m覺za örnek olma hevesindeydik san覺r覺m. Ben de sonlara doru start ald覺m, tabii ki bir iddiam yoktu ama en az覺ndan pisti düzgün tamamlay覺p çocuklara rezil olmamam gerekiyordu. Yar覺覺 bitirdikten sonra olum koa koa yan覺ma gelip beni tebrik etti. “Ne oldu?” diye sordum ona. Yüzünde hafif bir gülümseme, “Bravo baba” dedi Derin “senin derecen baya覺 iyi, 37 saniyede tamamlad覺n pisti.” Sonra yüzündeki gülümseme biraz daha muzipleti. “Sonucun iyi ama ben seni yine de geçtim” dedi, “ben 35 saniyede tamamlam覺t覺m ayn覺 pisti. Tabii ben bu arada düüp, ayaa kalk覺p, yar覺a öyle devam etmitim ama, olsun yine de arada sadece 2 saniye olmas覺 büyük baar覺!”

Tanr覺 bizi bu çocuklar覺n diline dümekten korusun.

 


facebook payla twitter payla Bu haber 13982 kez okundu.
sponsor logo