kalkan
iletisim logo
nasuh logo
pegasus logo
feriha logo
闣er logo
hakkimizda
kamp
sporcu
haberler
foto
video
Irmak Turanl覺dan Aye Armana a癟覺k mektup

Irmak Turanl覺dan Aye Armana a癟覺k mektup

Sevgili Aye Arman,

Bugünkü Asl覺 ile ilgili yaz覺n覺z覺 maalesef oldukça üzülerek okudum.

Sizin gibi bir köe yazar覺n覺n binlere seslendiini bir durumda, Asl覺’n覺n okulda yazd覺覺 yaz覺ya dayanan NLP yöntemiyle, çocuklar覺n覺n duygular覺n覺 anlayamamakla anne babas覺n覺 yarg覺lay覺p, Türkiye’deki anne babalar覺 yanl覺 yöne yönlendirmek üzücü bir durumdur. Keke insanlar覺 yanl覺 gözlemlerle bilgilendirmeyip, Asl覺’n覺n kayakç覺 arkadalar覺, bizlerden biriyle bir konuma yap覺p gerçekte yar覺lar hakk覺nda neler hissettiimizi örenebilseydiniz .

Eminim sizde Alya’n覺n en iyi artlarda eitim almas覺n覺 isteyen, onu yeni ve iyi imkanlarla yetitiren ve tehlikelerden koruyan anne babalars覺n覺z. Ama bir kaç dakika oturup düünseniz; Alya’y覺 göndermek için düündüünüz iki okul var ve birini seçeceksiniz. 襤lki, evinize 1 km uzakl覺kta, ikincisi ise evinize 50 km uzakl覺kta. Fakat 50 km uzakl覺ktaki okul dier okuldan daha iyi eitim veriyor, hayata daha iyi haz覺rl覺yor ve Alya için en verimli olacak okul bu. Ayn覺 zamanda, trafik kazalar覺n覺n çok artt覺覺 günümüzde, yollarda maalesef çok fazla ölümlü kaza gerçekleiyor. Diyelim ki siz daha iyi bir eitim için Alya’y覺, trafik kaza riski daha fazla olan 50 km uzakl覺ktaki okula yolluyorsunuz. Ve (Allah korusun) maalesef Alya’y覺 okul servisindeki kazada kaybediyorsunuz. Bir düünün, bunun sonucunda, insanlar sizi h覺rsl覺 anne olarak yarg覺l覺yor, s覺rf kendi h覺rs覺n覺z yüzünden, uzaktaki okulu seçip k覺z覺n覺z覺 daha fazla kaza riskine b覺rak覺yorsunuz diye suçluyor. Çok yanl覺, gereksiz dar düünceli ve küçük pencereden bak覺larak yap覺lm覺 bir suçlama deil mi bu? Hangi anne baba böyle bir yarg覺y覺 hak eder? 襤te sizin Asl覺 hakk覺ndaki yaz覺n覺nda, benim akl覺m覺 kurcalayan ve çok üzüldüüm bu haks覺z yarg覺lamadaki düüncelerimi sizinle paylamak istedim. Böylece Türkiye’deki anne babalar覺 bata kayak sporu olmak üzere tüm spor dallar覺nda doru bir ekilde yönlendirip, ülkemizde sporun gelimesini salamak daha doru olmaz m覺?

6 senedir, yani 9 ya覺mdan beri birçok defa kayak yar覺lar覺na kat覺lan biri olarak bir kayak yar覺ç覺s覺n覺n duygu ve düüncelerinin yaln覺zca Asl覺’n覺n bir yaz覺s覺n覺n NLP yöntemi ile bak覺lmamas覺 gerektiini düünüyorum.

Asl覺, kayak sporunu ve yar覺lar覺n覺 oldukça ciddiye alm覺 bir sporcu olarak, “Her ey ya herro ya merro” diyerek yakla覺k bir dakika süren kayak yar覺覺n覺 ne kadar önemsediini gösteriyor. Eminim iini ciddiye alan her kii de ”ya baar覺l覺 ya baar覺s覺z” olarak düünür. Çünkü Asl覺 ve biz yar覺ç覺lar, arkadalar覺m覺z yaz tatilindeyken yurtd覺覺ndaki buzullara gidip sabah覺n 6’s覺nda uyan覺p, karlar v覺c覺k v覺c覺k olmaya balamadan önce kayak antrenman覺 yapmay覺 seçen, k覺覺n kamp ve yar覺lar nedeniyle okula gidemeyip, okula geri döndüümüzde gece yar覺lar覺na kadar ders çal覺may覺 göze alan kiileriz. Ama eminim ki hiçbir sporcu/yar覺ç覺 arkada覺m, bunu zorunlu olduu için ya da anne babas覺 zorlad覺覺 için yapm覺yordur. Bizler hem kaya覺 Türkiye’de iyi yerlere ta覺may覺 hedeflemi, hem de okulu aksatmayarak, derslerde de baar覺l覺 olmay覺 hedeflediimiz çocuklar覺z. Eer anne babam覺z bizi zorla kayaa gönderseydi, emin olun ki Türkiye’deki artlarda (okulu ve sporu ayn覺 anda götürmenin oldukça zor olduu bu dönemlerde) bu güne kadar devam etmezdik. ( Asl覺’n覺n bu sene 7. senesiydi yanl覺 hat覺rlam覺yorsam). Sonuç olarak da, tüm y覺l hem kondisyon, hem kar üstünde geçirdiimiz çal覺malar覺m覺z sonras覺nda, kendimizi göstermek için yakla覺k bir dakikal覺k yar覺 süresinde; ya iyi bir derece alaca覺z ya da yar覺ta iyi bir derece yapamay覺p, emeklerimizin yeterli olmad覺覺n覺 anlayaca覺z. Yani Asl覺 ve bizler içim “ya imdi ya da hiç” laf覺 oldukça mant覺kl覺 gelmektedir.

Üç hafta önce, Erzurum’da yar覺lara haz覺rl覺k Milli Tak覺m kamp覺m覺z vard覺. Bende yar覺lardan önce son bir kez haz覺rl覺k yapmak için o kampa gitmek istedim. Ancak tam da final haftam覺za denk geliyordu ve okula gitmediim takdirde s覺navlar覺 kaç覺racakt覺m. Bu nedenle babam kampa gitmemi pek istemiyordu hakl覺 olarak. Ancak ona üç gün boyunca sabah akam yalvard覺m ve sonunda izin ald覺m. Evet, döndüümde okuldaki eksiklerimi tamamlamak için çok urat覺m, ama kampta geçirdiim 5 günde kayaktaki arkadalar覺mla her zamanki gibi çok elendim ve çok güzel zaman geçirdim, hem de kaya覺m覺 gelitirmeye f覺rsat覺m oldu. Derslerde ne kadar zorlansam da kayak nedeniyle evimde ya da okulda olamad覺覺m hiçbir gün için de pimanl覺k duymad覺m. Üstelik kat覺ld覺覺m yar覺lar覺n veya kamplar覺n hiçbirinde de anne babam覺n bask覺s覺 olmad覺. Eminim ayn覺 durum Asl覺 içinde geçerlidir.

NLP yöntemiyle bir korku olarak nitelediiniz Asl覺’n覺n bu cümlesi “Dikkat ç覺k ve ölüm sessizlii”, onun yar覺覺n balama an覺nda yar覺a ne kadar odakland覺覺n覺 gösteriyor ki çevremizde olan konumalara ve seslere kendimizi kapamak yar覺a odaklanmak için yapmam覺z gereken en önemli eylerden biridir. Yani yar覺 süresince yaln覺zca kaya覺m覺z覺n karda ç覺kard覺覺 o sesi duymak oldukça normal bir eydir. Oysa Asl覺’n覺n bu cümlesini NLP yöntemine ile bir korku gibi adland覺rmak bana kal覺rsa yanl覺l覺k olur. Ayr覺ca baar覺s覺zl覺覺n ölümle yüzletirilmesi abart覺d覺r. Bu yaln覺zca hayattaki amaçlar覺ndan birini ne kadar önemsediini gösterir.

Benim en çok dikkatimi çeken yerlerden biride Asl覺’n覺n yar覺tan önce mide bulant覺s覺n覺n olmas覺n覺 taraf覺n覺zdan “bu kadar hassas yap覺da olan bir gencin alp disiplini gibi çok sert bir dalda yar覺mac覺 olmas覺...” olarak anlatman覺z olmutur. uana kadar yurtiçi ve yurtd覺覺nda 50’den fazla (her sene 10 yar覺a kat覺ld覺覺m覺 düünürsek) yar覺a kat覺lmama ramen her yar覺 sabah覺 kalkt覺覺mda ya da start noktas覺nda hem midem bulanm覺, hem karn覺m ar覺m覺t覺r. 襤lk balarda bunu bende bir tedirginlik ya da korku olarak düünsem de, spor dan覺manlar覺mdan örendiim bilgi sonucunda bu hissin, önemsediimiz olaylar覺n sonuçlanaca覺 zamanlarda ortaya ç覺kmas覺n覺n normal olmduudur. Eer bu hissi yaam覺yorsak iimizi yeterince dikkate almad覺覺m覺z覺 gösterir ki bir yar覺 öncesi midemizin bulant覺s覺 heyecandan kaynaklanan çok doal bir histir. Eminim Olimpiyat yar覺ç覺lar覺 bile yar覺tan önce heyecan sonucu bir kar覺n ar覺s覺 hissediyordur.

Asl覺’n覺n bir baka cümlesi olan “Çok alad覺m anss覺z günümdeymiim” ise, yar覺 sonucunu olgunlukla kar覺lad覺覺n覺n göstergesidir. Günlerce çal覺覺lan bir eyin olumsuzlukla sonuçlanmas覺 herkesi üzmez mi? Kayak sporunda da dümek ve kaya覺n atmas覺 da oldukça s覺k kar覺lat覺覺m覺z ama bir o kadar da normal ve s覺radan kar覺lad覺覺m覺z bir olayd覺r. Ben de hayal k覺r覺kl覺覺na urad覺覺m zamanlarda birçok kez alad覺覺m覺 hat覺rl覺yorum. Ama her defas覺nda alama olas覺l覺覺 pahas覺na yine de bu sporu yapmak, yar覺mak istiyordum.

4. s覺n覺ftan beri tan覺d覺覺m, baz覺 kamplarda ayn覺 yatakta uyuduum, benden 2 ya büyük olan Asl覺 eminim ki hem fiziksel hem de zihinsel olarak bu sezona oldukça haz覺rd覺. Bunun yan覺 s覺ra, Asl覺’n覺n küçük ya覺ndan beri kayak kayan biri olarak kendisinin kayak yar覺malar覺 için uygun olup olmayaca覺n覺 bilen ve buna göre davranacak biri olduundan eminim . Yoksa bu zamana kadar devam etmezdi diye düünüyorum. Kayak konusunda oldukça bilinçli olan Aye Abla ve Metin Abi’ de Asl覺’n覺n duygular覺n覺n eminim yeterince fark覺nda olarak onu hep desteklemi ve hiçbir zaman zorlamam覺lard覺r.

Fakat sizin gibi bir köe yazar覺n覺n binlere seslendiini bir durumda, okulda yap覺lan bir çal覺mada yaz覺lan yaz覺ya dayanan NLP yöntemiyle, Türkiye’deki anne babalar覺 yanl覺 tarafa yönlendirmesi büyük bir hatad覺r. Keke insanlar覺 NLP bilen kiinin tart覺mal覺 görüleriyle spordan uzaklat覺rmaya yönlendirmektense, böylesine hassas bir konuda farkl覺 kiilerle konutuktan sonra bir yaz覺 yazsayd覺n覺z. Görüler aras覺ndaki fark覺 görünce bence sizde a覺racaks覺n覺zd覺r. Hatta bizimle bir yar覺 kamp覺 geçirerek bir kayak yar覺ç覺s覺n覺n gerçek duygular覺na ulaabileceinizi düünüyorum. Böylece çocuunun duygular覺n覺 yeterince anlayamamakla yarg覺lad覺覺n覺z anne babalar覺n bizler kayarken neler hissettiini de daha iyi anlayabilirsiniz. Böylece Türkiye’ye seslendiiniz ve birçok kiinin düüncesini yönlendirebileceiniz bir konumdayken Türk halk覺na daha doru mesajlar verebilir, Türk sporunun futboldan ibaret olmamas覺na katk覺da bulunabilirdiniz. Maalesef ülkemizde kayak yar覺lar覺na kat覺lmam覺z , dier insanlar taraf覺ndan hayata küçük bir pencereden bakt覺klar覺 için çok basit bir olaym覺 gibi gözüküyor. Fakat emin olun ki Asl覺 ve biz kayakç覺 arkadalar覺 kaya覺n d覺ardan gözükmeyen zorlu taraflar覺n覺 da göz önüne alarak ya覺yoruz. Evet çok kolay deil ama insan tutkulu olduu eylerin peini kolay kolay b覺rakmaz deil mi? Eer sevmeseydik y覺llarca yaz覺n bile sabah 6’da kalkar m覺yd覺k? Eer anne babalar覺m覺z zorla bizi kayaa yollasayd覺 s覺k覺lmadan yazlar覺 bir ay kayar m覺yd覺k? Eer dier yaz覺lar覺n覺zda Asl覺’n覺n ve bizlerin gerçek duygular覺na yer verirseniz, belki gazeteler ya da haberlerdeki spor bölümünde ülkemizde futbol d覺覺nda da sporlar覺n yap覺ld覺覺n覺 gösterebiliriz. Çünkü u anda spora yaln覺zca futbol önemliymi gibi bak覺l覺yor ve dier spor dallar覺nda Türkiye’nin velilerle, çocuklarla k覺s覺tl覺 altyap覺ya ramen ald覺覺 yol görülemiyor. Daha çok veli ve çocuu kayak gibi farkl覺 spor dallar覺na tevik etmek varken yaz覺n覺n覺z maalesef buna engel olmay覺 amaçlam覺.

Sayg覺lar覺mla,
Irmak TURANLI, 16


facebook payla twitter payla Bu haber 12877 kez okundu.
sponsor logo