kalkan
iletisim logo
nasuh logo
pegasus logo
feriha logo
闣er logo
hakkimizda
kamp
sporcu
haberler
foto
video
T羹rk ampiyonlar覺 D羹nya ampiyonlar覺yla bulutu

T羹rk ampiyonlar覺 D羹nya ampiyonlar覺yla bulutu

Derleyen: Mehmet A. Evcim

Haziran-Temmuz 2008 döneminde Avusturya’da Hintertux buzulunda antrenman yapan minik Türk kayakç覺lar覺, gözlerini nereye çevirseler dünya ampiyonlar覺yla kar覺lamaya çok al覺m覺lard覺 asl覺nda. Ne de olsa antrenman yapt覺klar覺 Austria Racing Camps’in kurucusu ve isim babas覺 Hugo Nindl da 1970’lerin profesyonel dünya kayak ampiyonlar覺 aras覺ndayd覺, üstelik baz覺 ansl覺 kayakç覺lar覺n hocal覺覺n覺 bile yap覺yordu. Ayr覺ca birçok minik kayakç覺n覺n dünya dereceleri olan kayak öretmenleri vard覺 zaten. Haziran ay覺nda buzullara gelenlerden ne beklenir, her iki yanlar覺ndaki pistlerde antrenman yapan çeitli ülkelerden milli kayakç覺lar覺n birçounun Avrupa ve Dünya dereceleri vard覺 zaten. Daha geçen sene, 2000’li y覺llar覺n ba覺nda iki y覺l arka arkaya genel klasmanda dünya ampiyonu olan Stephan Eberharter ile tan覺m覺, kask, kayak ve k覺yafetlerini imzalatm覺, sohbet etme f覺rsat覺 bulmulard覺. Hatta bu sene ayn覺 otelde kalanlar aras覺nda dünya ampiyonu olman覺n ötesine geçmi, belli bir dönemde kayaa damgas覺n覺 vurmu efsane kayakç覺lardan 襤sviçreli Maria Walliser bile vard覺; üstün yetenekli ve gelecek için büyük umut vadeden k覺z覺n覺 onlarla ayn覺 kampa antrenmana getirmiti Walliser.

Oliver Nindl, Christine Rauter, Yusuf GürelAma bu kadar çok ampiyonun aras覺nda, yeni tan覺ma f覺rsat覺 bulacaklar覺 90’l覺 y覺llar覺n dünya ampiyonu Christine Rauter’in özel bir yeri, çocuklar覺n ilgisini çeken ayr覺 bir özellii vard覺. Kendileri gibi karla ha覺r neir olan bu güzel bayan, daha önce tan覺t覺klar覺 kayak efsanelerinden farkl覺 olarak, bir kayakç覺 deildi... o bir snowboardcu idi.

1988 y覺l覺nda snowboarda balayan, 1991 y覺l覺ndan itibaren profesyonel olarak yar覺maya balayan, 1993 ile 1998 y覺llar覺 aras覺nda çeitli dünya derecelari olan Avusturya’l覺 güzel Christine, bu çevrenin yabanc覺s覺 deildi asl覺nda. 1972 y覺l覺nda Innsbruck’da doan Christine, yapt覺覺 spor sayesinde dünyan覺n her buca覺n覺 dolat覺ktan sonra imdi halen yine Innsbruck’da doduu ehirde yaayan s覺k覺 bir Tirol yerlisi. Dünyada snowboard yapmad覺覺 da kalmam覺 bu sporcuya kaymay覺 en çok sevdii dalar覺 sorduunuzda hemen ilk s覺rada Axamer Lizum ve Tirol’ü, içinde bulunduumuz bölgeleri say覺yor.

Y覺llar覺n sporcusu bizimle bulutuunda hem biraz heyecanl覺 hem de biraz tedirgin gözüküyordu. Nedenini biraz deince kefettik, defalarca bas覺n toplant覺lar覺na ç覺km覺 olan Christine, bu kadar çocuk kar覺s覺na ilk defa ç覺k覺yordu asl覺nda. Hele bu çocuklar覺n bambaka bir kültürden ve bambaka bir lisan覺 konuan çocuklar olmas覺 ii daha da kar覺t覺r覺yordu. “Hangi konularda konuaca覺z? Tam olarak nas覺l bir mesaj vermem doru olur acaba?” gibi sorular vard覺 kafas覺nda. Belli ki kendilerini kayak sporuna adam覺 çocuklara, biraz da rakip gibi gözüken bir alternatif sporun temsilcisi olarak yanl覺 mesajlar vermek istemiyordu. Ona rahat olmas覺n覺, çocuklar覺n duymak istedii eyin sadece onun bir ampiyon olarak hissettikleri ve tecrübeleriyle ilgili olduunu, ayr覺ca verecei her mesajdan da çocuklar覺n olumlu olarak etkileneceine emin olabileceini ilettik.

Ard覺ndan hep beraber toplant覺 salonuna gittik ve balad覺k sohbete. Sohbet ki ne sohbet: bizlerden gelen 襤ngilizce sorulara, çocuklar覺n hemen hepsinin Almancas覺 daha iyi olduu için Almanca cevap veriyordu Christine. Çocuklar覺n baz覺lar覺 da sorular覺n覺 襤ngilizce sorarken baz覺lar覺 Türkçe sormay覺 tercih ediyordu. Her dilde söylenen herey an覺nda bütün dier dillere tercüme ediliyordu. Bu son derece kozmopolit ve çok yönlü toplant覺da herkesin tek ortak noktas覺 Haziran ay覺n覺 da tepesinde geçirecek kadar kar sevdal覺s覺 olmalar覺yd覺.

 • Merhabalar sevgili Christine Rauter. Öncelikle bize zaman ay覺rd覺覺n覺z için çok teekkür ederiz. Sizi snowboard sporuna 1990’lu y覺llarda damgas覺n覺 vuran bayan sporculardan biri olarak tan覺yoruz. Bize bu spora nas覺l balad覺覺n覺zla ilgili bilgi verebilir misiniz?

Christine Rauter: Innsbruck’da doan ve bu çevrede büyüyen birçok çocuk gibi ben de çok küçük yatan kayak yaparak balad覺m kar sporlar覺na. 3-4 yalar覺nda kayak çok keyifli bir spor ama o ya snowboard için çok erken. Snowboard yapmaya ise ancak 1988 y覺l覺nda 16 ya覺nda balad覺m, bunun nedeni biraz da sporun o tarihlerde çok yeni olmas覺yd覺. Beni çeken de yeni birey deneme hevesiydi ama üzerine ç覺kt覺覺m andan itibaren bu spordan büyük keyif alaca覺m覺 anlad覺m. Bu tarihten sonra her bo an覺m覺 Innsbruck’taki yerel pistte geçirmeye balad覺m. Baar覺m覺n önemli bir k覺sm覺 bu spora ilk balayanlardan olmamdan geldi, ansl覺yd覺m yani. Innsbruck’da yap覺lan ilk Tirol snowboard ampiyonas覺na beni arkadalar覺m ikna etmesiyle kat覺ld覺m ve kazand覺m. Biraz da arkadalar覺m覺n sayesinde, çok sporcunun olmad覺覺 ortamda ilk birinciliimi kazanm覺 oldum.

 • 襤lk balang覺çta ansl覺 olduunuzu anlat覺yorsunuz. Tirol bölgesi dalarla kapl覺 olmas覺na ramen asl覺nda snowboard sporu bu bölgelere nispeten geç geldi, fazla rakibinizin olmamas覺 biraz da ondan olmal覺. Ancak i deiip dünyan覺n heryerinden gelen sporcularla yar覺maya balay覺ca durumun çok deitiini tahmin ediyorum.

CR: Evet, ite bu kesinlikle çok doru. 襤lerki y覺llarda Avusturya’n覺n d覺覺nda yar覺maya balad覺覺mda dünyan覺n dier bölgelerinden, özellikle de Amerika’dan gelen sporcular için durum çok daha farkl覺yd覺. Snowboard o bölgelerde çok daha öncesinden popüler olmaya balam覺t覺. Dünyan覺n önde gelen sporcular覺yla rekabet etmenin sadece birtek yolu var: çok ama çok çal覺mak. Bulunduum bölgede kara ulamam覺n kolay olmas覺 y覺l boyunca kar üzerinde çok çal覺ma f覺rsat覺 veriyordu bana. Ancak bu kesinlikle tek ba覺na yeterli olmuyor. Ayn覺 kayak gibi snowboard için de kuvvetli olmak çok çok önemli, bu da düzenli kuvvetlenme antrenmanlar覺yla mümkün oluyor ancak. Yeterince kuvvetli deilken kar üzerine ç覺kmak faydadan çok zarar bile verebiliyor.

 • En önemli baar覺lar覺n覺z nelerdir? Bize k覺saca anlat覺r m覺s覺n覺z?

CR: 1993 y覺l覺ndan balayarak ISF (International Snowboarding Federation) dünya organizasyonlar覺nda çeitli dereceler elde ettim. 1993/1994 sezonunda ISF Dünya Turunda Paralel Slalom dal覺nda birincilik elde ettim. 1994 y覺l覺nda hem Paralel Slalom (PS) hem de Büyük Slalom (GS) dallar覺nda Avrupa ampiyonu oldum. 1993 ile 1997 seneleri aras覺nda bazen PS dal覺nda, bazel GS dal覺nda, bazen de her ikisinde birden Avrupa ve Dünya dereceleri kazand覺m. Bugüne kadarki en önemli baar覺m 1995 sezonunda PS dal覺nda kazand覺覺m ISF Dünya ampiyonluu.

 • Kayak ve snowboard, hem benzer hem de hayli farkl覺 sporlar. Bu iki sporu birbirleriyle nas覺l k覺yaslars覺n覺z?

CR: Evet, her ikisi de kar üzerinde kaymakla ilgili olmas覺na ramen bu ikisi hayli farkl覺 sporlar gerçekten. En önemli fark, kayak tamamen simetrik bir sporken snowboard tam tersine tamamen asimetrik bir spor. Kayakta her iki baca覺n覺z覺 ve vücudunuzun her iki yan覺n覺 kullan覺m覺n覺z ne kadar birbirine paralel olursa o kadar baar覺l覺 olursunuz. Oysa snowboard yaparken hangi yönünüz daha kuvvetliyse onu seçmek gibi bir ans覺n覺z var. Ayr覺ca bu iki sporun örenme süreçleri de birbirinden çok farkl覺. Kayaa balamak daha kolay olmas覺na ramen gerçekten uzman bir kayakç覺 olmak için uzun bir eitim sürecine ihtiyac覺n覺z var. Snowboard için ise ilk ad覺mlar覺 geçmek daha zor olabilir ama daha sonra ilerlemek ve uzmanlar gibi kaymak nispeten daha kolay oluyor.

 • Bu iki spor dal覺n覺n birbirini etkilediini düünüyor musunuz?

CR: Evet kesinlikle. Öncelikle kaya覺n snowboard üzerindeki etkisi son derece aç覺k, kayak bu yeni spor dal覺n覺n var olu nedeni. Yayg覺n kayak tesisleri olmadan snowboard bu kadar h覺zl覺 ilerleyemez, pistlerde snowboardcular覺 gören kayakç覺lar olmasa bu kadar h覺zl覺 yayg覺nlaamazd覺. Ancak bunun yan覺nda nispeten yeni bir spor olan snowboard da kayak üzerinde çok çok etkili oldu ve sadece 10-15 y覺l içinde kayak sporunun geri dönüü olmayacak bir ekilde deimesine neden oldu. Bu deiim, kayak sporunun snowboard üreticilerinden örendii ve kendine adapte ettii CARVING teknolojisiyle gerçekleti. Snowboardlar olmadan önce kayaklar覺n kenarlar覺 dümdüzdü ve herkes ne kadar düz ve uzun kayaklar kullanabiliyorsan覺z o kadar h覺zl覺 olaca覺n覺za inan覺rd覺. Oysa kenarlar覺 içeri bükük snowboardlar覺n ne kadar kolay döndükleri ve bunun ne kadar verimli olduu fark edildiinde, kayak üreticileri öncelikle kayak kaymay覺 kolaylat覺rmak amac覺yla snowboardlar覺 and覺ran, önü ve arkas覺 kal覺n ortas覺 ince carving kayaklar覺 üretmeye balad覺lar. Zamanla bu kayaklarla kayman覺n düz ve uzun kayaklarla kaymaktan sadece daha kolay deil ayn覺 zamanda çok daha verimli ve çok daha h覺zl覺 olduu fark edildikten ve carving kayak kullanan kayak yar覺ç覺lar覺 birbiri ard覺na inan覺lmaz iyi sonuçlar almaya balad覺ktan sonra kayak sporunun çehresi de olduu gibi deimi oldu. Bugün pisterde yeni balayanlardan en uzman kayakç覺lara kadar herkesin kulland覺覺 modern kayaklar varl覺klar覺n覺 snowboard teknolojisine borçlu.

 • Kendisini kayaa ve snowboarda adam覺 sporcular için bu sporlar覺n birbirlerine etkisi nas覺l? Sizce kayakç覺lar覺n snowboard yapmas覺 sak覺ncal覺 m覺d覺r?

CR: Ben ters yönde bir etki olduunu hiç düünmüyorum. Bir kayakç覺 için denge gerektiren her türlü çal覺ma faydal覺d覺r. Ayn覺 ey bir denge sporu olan snowboard için de geçerli. Kar üzerindeyseniz ve kayak yapmayacaksan覺z, yapabileceiniz en iyi antrenmanlardan biri snowboard yapmakt覺r. Ben bunu daha da ileri götürerek snowboard yapman覺n kayak tekniine olumlu etkisi olduunu düünüyorum. Kaya覺n doas覺nda olmayan carving teknii snowboardun doas覺nda var. Bu da kayakç覺lar覺n carving tekniini gelitirmesine, o hissi yerleik olarak edinmelerine faydal覺 olacakt覺r. Bence buradaki tek sorun kar üzerinde geçirdiiniz zaman. Kar üzerinde geçirdiiniz zaman sürekli kayak kaymayacak kadar fazlaysa, en iyi kayakç覺 bile snowboard yapmaya vakit ay覺rabilir. Ama kar üzerinde geçirebildiiniz zaman zaten k覺s覺tl覺 ise, iddial覺 bir kayakç覺n覺n bu zaman覺n tamam覺n覺 kayak antreman覺 ile geçirmesi zorunluluk haline geliyor.

 • Bizim özellikle kayakç覺 velileri olarak merak ettiimiz eylerden birisi de sponsorluk sisteminin ne ekilde yürüdüü. Sizin yar覺t覺覺n覺z y覺llarda çok say覺da sponsorunuz olmu. Bu nas覺l oldu, çounlukla siz mi onlar覺 buldunuz yoksa onlar m覺 sizi buldu?

CR: Benim spora ciddi biri ekilde balamam sponsorlar覺m覺n sayesinde oldu diyebilirim. 襤lk sponsorluk anlamam, ilk kat覺ld覺覺m ve kazand覺覺m Tirol yar覺覺n覺n arkas覺ndan Burton firmas覺 ile oldu. Öncelikle bana ilk boardlar覺m覺 ücretsiz olarak verdiler. Daha sonra 1993 y覺l覺nda ilk büyük sponsorluk anlamam覺 yine Burton ile yapt覺m ve Burton test ekibine kat覺ld覺m. Büyük ad覺mlar bunun arkas覺ndan geldi, önce Burton Avusturya tak覺m覺na, daha sorna Burton Avrupa tak覺m覺na al覺nd覺m ve dünyan覺n en iyi snowboardcular覺 ile beraber çal覺ma f覺rsat覺 buldum. Bunun ard覺nan Red Bull, Kia, Swix ve Smith firmalar覺 ile yapt覺覺m anlamalar daha çok tesadüflere dayal覺 olarak geliti. Baz覺 sporcular覺n aksine ben menajerlerle çal覺may覺 çok tercih etmedim, arkadalar覺m ve tan覺d覺klar覺m arac覺l覺覺yla temaslar覺 daha çok kendim yürüttüm.

 • Profesyonel bir sporcu olmakla ilgili olarak küçük Türk kayakç覺lar覺na neler söylemek istersiniz?

CR: Profesyonel sporculuk hem en zor hem de en zevkli meslekler aras覺nda yer al覺yor bence. 襤in zevkli olan k覺sm覺n覺n ciddi çal覺ma ihtiyac覺n覺 unutturmas覺, yeni uzmanlaan sporcular için önemli bir tehlike. Sporu bir i ve ödev olarak çok ciddi bir ekilde ele ald覺覺n覺zda da, asl覺nda bunu zevk alarak yapt覺覺n覺z覺 unutma tehlikesi var. Dünya çap覺nda bir sporcu olabilmek için en önemli ey bu ikisinin dengesini kurabilmekte. Bunu salad覺ktan sonra saatlerce süren ac覺mas覺z çal覺malardan zevk alabilmek, en önemlisi sevdiin ii yapabilmek mümkün oluyor.

襤mza Tela覺Bizim genel sorular覺m覺z覺n ard覺ndan, çocuklar çok daha spesifik, çok daha özele giren sorular sorarak sohbetimize keyif katt覺lar.

 • Dünya ampiyonu olmak nas覺l bir his?

Christine Rauter: (gülerek) Gerçekten müthi, insan kendini “bir ampiyon gibi” (like a champion) hissediyor. Bu tarif edilmesi gerçekten çok zor bir his, y覺llar süren çal覺malar覺n, saatler süren antrenmanlar覺n meyvesini verdiini hissetmek gerçekten inan覺lmaz bir haz veriyor. Belki en zor k覺sm覺 arkas覺ndan gelen sorumluluk k覺sm覺. Bir kere en üst noktaya ulat覺ktan sonra, art覺k ikinci olmak bile ancak hüzün veriyor insana.

 • Bu sporu yaparak bütün dünyay覺 dolam覺 olduunuzu tahmin ediyorum. Bu sayede edindiiniz çok özel arkadal覺klar覺n覺z oldu mu?

CR: Evet, bunu sorduun çok iyi oldu. Bence sporun en keyifli ve en olumlu yanlar覺ndan biri arkadal覺klar. Ben bu bölgede dodum büyüdüm ve hala burada ya覺yorum. Ancak spor sayesinde dünyan覺n her yan覺n覺 dolat覺m ve çok farkl覺 ülkelerden insanlarla beraber çal覺ma f覺rsat覺 buldum. Arkadal覺klar olmasa spor imdi olduu gibi olmazd覺. u anda hala dünyan覺n farkl覺 yörelerinden arkadalar覺mla sürekli temas覺m var. Bunun yan覺nda en aktif ekilde snowboardun içinde olduun dönemlerde bile bu sporun d覺覺nda da arkadal覺klar覺m olmas覺na çok önem verdim, bu sayede kendimi baar覺lar覺mla özdeletirmek zorunda olmad覺覺m ortamlarda bulunma ans覺m oldu.

 • Hiç büyük baar覺s覺zl覺klar覺n覺z oldu mu? Olduysa bunlar sizi nas覺l etkiledi?

CR: Çok güzel bir soru. Evet tabii, her sporcu gibi benim de önemli baar覺s覺zl覺klar yaad覺覺m oldu. Bunlardan bir tanesini çok iyi hat覺rl覺yorum. Tam yar覺ma öncesinde, yar覺ma heyecan覺na farkl覺 politik tart覺malar ve ç覺kar çat覺malar覺 gölge düürmütü. Özellikle sporumuzun olimpiyatlara dahil edilmesi s覺ras覺nda ne yaz覺k ki bu tür tart覺malar ve çekimeler çok oldu. Bir yar覺ma öncesinde bu politik tart覺malar beni çok etkilemiti. Yar覺maya o moral bozukluu ile balad覺m ve o yar覺mada potansiyelimin çok alt覺nda çok kötü bir sonuç ald覺m. Bu baar覺s覺zl覺k benim için önemli bir ders oldu diyebilirim. O günden sonra benim sadece bir sporcu olduumu hat覺rlad覺m ve benim d覺覺mda gerçekleen çekimelerin ve haks覺zl覺klar覺n tamamen d覺覺nda kalmaya çal覺t覺m. Çevredeki her türlü olumsuzlua gözlerimi kapat覺p sadece kendi o günkü performans覺na odakland覺覺m sürece, hem spordan çok daha fazla zevk al覺yordum hem de en iyi sonuçlar覺m覺 elde ediyordum.

 • Önemli bir sakatl覺k yaad覺n覺z m覺?

CR: Evet, ne yaz覺k ki ciddi bir sakatl覺k geçirdim. Bir omzumu k覺rd覺m ve önemli bir ameliyat geçirmek zorunda kald覺m. Ard覺ndan spora devam etmeye biraz erken balamam覺n da etkisiyle operasyon baar覺s覺z oldu ve ayn覺 yerden tekrar bir operasyon geçirmek zorunda kald覺m. Ancak daha sonra bu tamamen iyileti ve u anda geçirdiim sakatl覺覺n hiçbiri izini hissetmiyorum.

 • Sizin için birinci olmak m覺 daha önemlidir yoksa iyi bir sporcu olmak m覺? Çal覺覺rken bunlardan hangisine odaklan覺rs覺n覺z?

CR: Tabii ki iyi bir sporcu olmak, yani dürüst ve sadece sporuna odaklanan bir sporcu olmak hereyin önünde geliyor. Bunu öne ç覺kartmad覺覺n覺zda çevrenizden sayg覺 ve sevgi görmüyorsunuz, bu da performans覺n覺za mutlaka yans覺yor. Ama soruyu etik yönden iyi sporcu olman覺n d覺覺nda “daha iyi kaymak m覺 yoksa daha iyi sonuç almak m覺” diye yorumlarsam, o zaman cevaplamas覺 biraz daha zor. Tabii ki öncelikle daha iyi kaymak ve tekniini sürekli gelitirmek çok önemli, çünkü uzun vadede daha iyi sonucu almak ancak bu ekilde mümkün oluyor. Özellikle antrenmanlarda her zaman daha iyi kaymaya, yani sporu daha iyi uygulamaya odaklanmak gerekli. Ancak ayn覺 kayak gibi snowboardun da doas覺 gerei, yar覺ma s覺ras覺nda sadece kendin için mümkün olan en h覺zl覺 inii yapmaya ve iyi dereceyi elde etmeye odaklanmak gerekiyor. Bu nedenle ben hemen yar覺ma öncelerindeki günlerde yeni eyler örenmeye ve tekniimi gelitirmeye çal覺mamay覺 tercih ettim. Bunun yerine yar覺man覺n hemen öncesinde sadece kendi kondüsyon ve performans覺ma odakland覺m.

襤mza Tela覺Tan覺ma ve sohbet k覺sm覺n覺n ard覺ndan iin en keyifli k覺s覺mlar覺ndan biri balad覺 yine. Çocuklar koa koa çil yavrusu gibi da覺ld覺lar. Az sonra hepsi eline bireyler kapm覺 olarak geri geldiler. Kiminde kayaklar覺, kiminde kask覺, kiminde yar覺 tulumu, kiminde diz korumas覺, kiminde bir T-shirt... hepsinin amac覺 ayn覺yd覺 asl覺nda, yeni tan覺t覺klar覺 bu hosohbet dünya sporcusundan bir imza kapmak.

Ayr覺l覺rken bizim teekkürlerimize Christine Rauter de teekkür ederek cevap veriyordu. Sadece 7-14 yalar覺 aras覺nda bu kadar çok çocuun, bu kadar büyük bir ilgiyle, bu kadar güzel sorularla ve bu kadar s覺cak bir kar覺lamayla onu dinlemeleri ona da büyük bir keyif vermiti. Ellerinde imzal覺 malzemeleriyle odalar覺na ayr覺lan küçük Türk ampiyonlar覺n覺n da yüzlerinde ayr覺 bir tatmin vard覺. Kimbilir önümüzdeki y覺llarda daha nice özel insanla tan覺mak, tecrübelerinden yararlanmak ve daha nice ampiyonlardan uur imzalar覺 almak f覺rsat覺 bulacaklard覺.


facebook payla twitter payla Bu haber 13988 kez okundu.
sponsor logo